Különvélemény

Szerző: 
patakinfo

A történelemben számos példa van arra, hogy 30 évenként szükségszerű a megújulás. Nálunk lassan itt az ideje, hogy egy új nemzedék lépjen a színre és nem megtagadva elődei által létrehozott értékeket - sőt azok figyelembe vételével – új alapokra helyezve indítsa el egy valódi polgári társadalom felépítését, minél szélesebb körben bevonva a különböző civil mozgalmakat. Végezetül zárásként egy Széchényi idézetet ajánlok mindnyájunk figyelmébe: „Az ország java nem egyesek, s néhány magányosok hasznán, hanem az egész virágzásán alapulhat.”

Civil Kerekasztal

A Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület első levelében foglalt indítványára semmilyen válasz, reakció nem érkezett a címzettektől. Pedig az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiakat rendeli el a polgármester számára:

(„29. § (1) Önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél

a) a képviselőtestület tagja,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) Hatályon kívül helyezve.

d) a jegyző,

e) helyi nemzetiségi önkormányzat,

f) helyi társadalmi szerv vezető testülete,

g) helyi társadalmi szerv vezetője,

h) sárospataki, választójoggal rendelkező személy jogosult.

(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen ismerteti.

(3) A képviselő-testület a kezdeményezésről folytatott vita után dönt a szabályozás szükségességéről, meghatározza a szabályozás tárgykörét és főbb elveit, a rendelet-tervezet elkészítésének módját, határidejét és felelősét.”)

 

Programok

A Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület
CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE
vár mindenkit

GÖNC Árpád,

a harmadik magyar köztársaság első elnöke temetésének napján, november 6-án,
17.00 órakor, a Hild téren.
Egy mécses meggyújtásával emlékezünk az elhunyt politikusra.

Feró István
elnök

Pályázatok

Véget ért a „Szellem és anyag” című projekt
2015. augusztus végén véget ér a TÁMOP-3.3.14.B- 14/1-2014- 0001 azonosító
jelű, „Szellem és anyag” című projekt.