Az uniós választások tétje

 

"Rosszul ismeri a történelmet, aki azt gondolja, hogy a nyugati integráción, a demokratikus jogállamok európai közösségén kívül, a keleti despotákkal kokettálva Magyarország képes megszilárdítani demokráciáját. Jelenleg csak az Európai Unió rendelkezik elég erős jogállami intézményrendszerrel ahhoz, hogy az egyének, közösségek, társadalmak szabadságait hatékonyan megvédje. E nyugati intézményes minta elutasítása a keleti despotizmus újjáéledését jelenti. E despotizmusnak a szabadságok hiánya, a közjavak ellopása, a politikusok felelőtlensége, az erőszak és súlyos egyenlőtlenség éppúgy része, mint az ország szuverenitásának elvesztése. Az Európai Unió intézményrendszerét az jellemzi, hogy védi minden európai polgár jogait és szabadságait. Ez a közös európai értékrend része, amelyet Magyarország polgárai hosszú demokráciahiányos korszakok után örömmel ismertek el magukénak. Szabadságjogaink lényege, hogy védelmet kapjunk a tisztességtelen, jogsértő, bűncselekményeket elkövető politikusokkal szemben, akik gátlástalanul lopják el a közpénzt, és ezzel minden állampolgárt károsítanak, mindannyiunkat megrabolnak. Erős és független intézmények kellenek ahhoz, hogy a hatalommal rendelkezők visszariadjanak a lebukás kockázatai miatt. Jelenleg Magyarországon nincs olyan erő, amelytől a hatalom birtokosai, a közpénzekről döntő politikusok tartanának, szisztematikusan, előre megfontolt szándékkal felszámolták az igazságszolgáltatás (bíróság, ügyészség) és más kontrollintézmények (Számvevőszék, MNB, Médiahatóság) függetlenségét és elvették bátorságát. Védtelenek maradtunk, és a kontroll nélküli hatalom természete szerint újabb és újabb szabadságokat számol fel, hogy akadálytalanul táplálhassa kiszolgálóit. Az akadályok nélküli lopással, a közhatalmi szervek magáncélokra használatával, gazdasági bűncselekmények elkövetésével szükségszerűen együtt jár a szabadságjogok csorbítása. Nem lehet véleményszabadság ott, ahol rendszerszerű a korrupció, nem vagyunk biztonságban olyan államban, amelynek vezetői nem tisztelnek semmilyen korlátot hatalmuk gyakorlásakor.

Az Európai Ügyészséget azért hozzák létre, hogy akadályozza a politikusok gátlástalan korrupcióját. Függetlenségét az biztosítja, hogy egyik tagállam kormánya sem képes majd befolyást gyakorolni működésére. Egy velejéig korrupt és a jogállamot felszámoló kormányzatnak csak ilyen szervezettől lehet félnivalója. Amikor a magyar kormány az Európai Ügyészséggel szemben az ország szuverenitására hivatkozik, akkor a szabad rablásra gondol. Magyarország szuverenitását csak erős jogállami kontroll mellett működő kormányzat képes megtartani. Ilyennel jelenleg nem rendelkezünk, esélyünk csak egy erős európai integráción belül van, ahol a szabadságok és jogosultságok képezik a közös alapot. "    

Forrás:

https://www.es.hu/cikk/2019-02-08/fleck-zoltan-gyorffy-dora-mizsei-kalman/az-unios-valasztasok-tetje.html